Ανασύσταση φακέλου εργαζομένου??

Χωρίς απαντήσεις
Advocate
Εικόνα: Advocate
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/05/2008

Συνάδελφοι ανέκυψε το εξής ζήτημα με μια μόνιμη υπάλληλο ΟΤΑ. Η υπηρεσία της έχασε έγγραφα από τον υπηρεσιακό της φάκελο και η ίδια τώρα έχει από πρόβλημα μισθοδοσίας έως και πρόβλημα για τυχόν μεταθέσεις κλπ. Η υπηρεσία δεν παραδέχεται οτι χάθηκαν.

Το ερώτημα είναι: η ανασύσταση φακέλου ισχύει ως διαδικασία και σε τέτοια περίπτωση? Δηλαδή το ορθό δε θα είναι να εκδοθεί πράξη που να αναφέρει οτι τα έγγραφα χάθηκαν με υπαιτιότητα της υπηρεσίας και να ζητούν να προσκομίσει ο πολίτης ξανά νέα σε αντικατάσταση των παλαιών? Ειδάλλως πως προχωράμε? Σκέφτηκα να πάω να ζητήσω να μελετήσω επι τόπου τον φάκελο με εξουσιοδότηση για να δω τι συμβαίνει και μετά βλέπουμε. Αν αρνηθούν να μου τον δείξουν δεν έχουμε παράβαση καθήκοντος? Ούτως ή άλλως υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα λόγω πλημμελούς τήρησης του φακέλου. Μπορώ να κάνω και καταγγελία στο Σώμα Ελέγχου Δημόσιας Διοίκησης.

 

Έχει τύχει σε κάποιαν/ον κάτι ανάλογο και πώς προχωρήσατε?