άνοιγμα επαγγέλματος

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Έχει περάσει ο νόμος για το μη εδαφικό περιορισμό στις παραστάσεις των δικηγόρων?

AlexiaM
Εικόνα: AlexiaM
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/01/2009

οχι ακόμα..