Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΔΣΑ

Χωρίς απαντήσεις
Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

Η παρούσα ανοικτή επιστολή υπεβλήθη στον ΔΣΑ στις 24.7.2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 8641 με την συμπλήρωση 110 ονοματεπωνύμων συναδέλφων. Ωστόσο, η συγκέντρωση υπογραφών συνεχίζεται και με την συμπλήρωση 100 ακόμη θα υποβληθεί εκ νέου η επιστολή. Η διοίκηση του Συλλόγου έχει προθεσμία από το Σύνταγμα να απαντήσει εντός εξήντα (60) ημερών! Μπορείτε, λοιπόν, να συνεχίσετε να δηλώνετε το ονοματεπώνυμό σας και την ρητή στήριξή σας στο e-mail μου theodoros.skapinakis@yahoo.gr ή με ένα απλό μήνυμα στο προφίλ μου στο facebook

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προτάσεις μέτρων και ενεργειών για την οικονομική ελάφρυνση των δικηγόρων

και αιτήματα για σχετική ενημέρωσή τους

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Δεδομένου ότι η οικονομική δυνατότητα του μέσου Δικηγόρου Αθηνών έχει πληγεί από την δεινή κυβερνητική φοροεισπρακτική πολιτική, την συμπίεση των αμοιβών λόγω της μείωσης των εισοδημάτων των εντολέων και του τζίρου των εταιρειών, την δραστική μείωση της δικηγορικής ύλης, τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, το υψηλό κόστος ζωής κτλ., ο Δικηγορικός Σύλλογος οφείλει,προκειμένου να σταθεί αληθής αρωγός και υπηρέτης του Δικηγόρου να συμβάλλει στην οικονομική ανακούφιση και την προάσπιση των δικαίων του με το α) να εξορθολογίσει τις λειτουργικές και άλλες δαπάνες του, ώστε, με την σειρά του να μειώσει τις απαιτήσεις του έναντι των μελών του, β) να κινηθεί δυναμικά για να διασφαλίσει ένα minimum βιοτικού επιπέδου των μελών του μέσα στην δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, αντάξιο του κοινωνικού status του Δικηγόρου, γ) να διαφυλάξει την προοπτική οικονομικής ανάπτυξης των δικηγόρων στο μέλλον και δ) να διασφαλίσει την ισχυρή παρουσία/παρέμβαση του δικηγορικού σώματος στην ελληνική κοινωνία.

Α. Συγκεκριμένα, κατά την γνώμη μας οι ακόλουθες περικοπές είναι απολύτως απαραίτητες, προκειμένου να εξορθολογισθούν οι δαπάνες του Συλλόγου:
α. Να μειωθεί η ετήσια συνδρομή του μέλους ως εξής:
ΑΠΟ
0-5 έτη
85 €
ΣΕ
50 €
5-10 έτη
123 €
75 €
10-20 έτη
152 €
100 €
20 -30 έτη
167 €
125 €
30 και άνω έτη
152 €
100 €
β. Να υποδιπλασιασθεί το κόστος της έκδοσης πιστοποιητικού - ιστορικού μέλους από το Μητρώο του Συλλόγου μας.
γ. Να περιορισθεί η εκτύπωση των φυλλαδίων, αφισσών και κάθε λογής ενημερωτικών εντύπων για εκδηλώσεις μόνον σε εκείνες που αφορούν σε σημαντικά νομικά θέματα ή θέματα που αφορούν στους συναδέλφους και όχι σε πολιτιστικά ή εκδηλώσεις δικαιοπολιτικού περιεχομένου που οργανώνονται από άλλους φορείς.
γ. Να περικοπούν οι εκδηλώσεις που συνεπάγονται έξοδα catering κτλ.κατά 50%.
δ. Να καταργηθεί η εκτύπωση και διανομή του περιοδικού “Το Βήμα του Δικηγόρου”, δεδομένου ότι η ιστοσελίδα του Συλλόγου μας είναι και πιο εύχρηστη και πιο έγκαιρη για την ενημέρωση των συναδέλφων. Άλλως τε συνιστά περιττή επιβάρυνση από την στιγμή που δεν υποστηρίζεται οικονομικά από χορηγό.
ε. Να περικοπεί η διοργάνωση χορωδιών και εορτών.
στ. Να μειωθεί το εν γένει λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών του ΔΣΑ στις απολύτως αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των ζωτικών λειτουργιών του.
Β. Να εφαρμοστεί πλήρως ο θεσμός της λογοδοσίας προς τα χιλιάδες μέλη του Δικηγορικού μας Συλλόγου.
α. Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να πληροφορηθούμε αν οι διατάξεις του ΔΣΑ περί έγκρισης της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση εξακολουθούν να ισχύουν, όπως προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων στο άρθρο 200 παρ. β΄ με υποβολή από το Διοικητικό Συμβούλιο απολογισμών προς έγκριση. Ως μέλη του ΔΣΑ πρέπει να γνωρίζουμε πως αξιοποιείται η ετήσια εισφορά 22.000 και άνω εγγεγραμμένων ενεργών μελών του Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και οι λοιπές κρατήσεις επί των γραμματίων προκαταβολής υπέρ του Συλλόγου.
β. Θα θέλαμε να μάς γνωρίσετε αν ο Σύλλογός μας έχει συμμορφωθεί με την διάταξη του νέου άρθρου 203 του Κώδικα Δικηγόρων (Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2Ν.4038/2012, ΦΕΚ Α 14/2.2.2012):
«3.Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν κατ` έτος, και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τους, καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται σε αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις επ` αυτών αποφάσεις.»
γ. Δεδομένου ότι τα ποσά που εισπράττει ο Σύλλογος από τις προεισπράξεις και τις ετήσιες εισφορές δεν είναι πλέον αμελητέα για τον μέσο μάχιμο δικηγόρο, θεωρούμε επιβεβλημένο να έχουμε εγγυήσεις χρηστής διαχείρισης αυτών των ποσών. Επομένως, θα θέλαμε να μάς γνωρίσετε ποιο είναι το εφαρμοζόμενο καθεστώς λογοδοσίας για τα ποσά αυτά και πώς δύναται να έχει άμεση και εύκολη ενημέρωση το κάθε μέλος του Συλλόγου μας.
δ. Θεωρούμε επιβεβλημένη την δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε το δικηγορικό σώμα να έχει θεσμικά κατοχυρωμένη ενημέρωση των αποφάσεων που λαμβάνονται για λογαριασμό του.
ε. Τέλος, θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν τα ποσά των προμηθειών του Συλλόγου μας εμφανίζονται στην ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr, όπως προστάζει ο Νόμος.
 
Γ. Λογοδοσία της Επιτροπής Μητρώου του Συλλόγου αναφορικά με την εκκαθάριση αυτού
Δεδομένου ότι η εγγραφή στο Μητρώο προσώπων που δεν ασκούν την δικηγορία επιβαρύνει το μέρισμα και αλλοιώνει την βούληση του μαχόμενου δικηγορικού σώματος, αφού έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν και οι «τύποις» δικηγόροι,θα θέλαμε να πληροφορηθούμε αν έχει αποδώσει καρπούς η διαδικασία εκκαθάρισης μητρώου.
Δ. Αναβάθμιση του έργου της Νομικής υπηρεσίας του Συλλόγου μας υπέρ του κλάδου μας
Να αναβαθμισθεί η Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου προς την κατεύθυνση χρηματοδότησης δικαστικών αγώνων υπέρ των συμφερόντων του κλάδου. Π.χ. να πληρώνει ο Συλλογος τα παράβολα και τα λοιπά έξοδα των δικαστικών αγώνων και η νομική του υπηρεσία να αναλαμβάνει όλες τις υποθέσεις συναδέλφων που αφορούν σε αμοιβές τους ή διαφορές τους με την Διοίκηση ευρύτερου ενδιαφέροντος.
Ε. Να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες προς τις Διοικήσεις των Τομέων Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) - Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) και Υγείας και Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΥΠΔΑ) του Ασφαλιστικού Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) :
α. Να μειωθεί το ύψος των παραβόλων διορισμού και προαγωγών που είναι υποχρεωμένος ο Δικηγόρος να καταβάλει εφ’άπαξ.
β. Να μειωθούν οι ετήσιες ασφαλιστικές μας εισφορές προς τα Ταμεία, δεδομένου ότι η οικονομική βάση, επί της οποίας υπολογίζονται, έχει μειωθεί νομοθετικά.
γ. Οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων στο γραμμάτιο προκαταβολής να ονομαστικοποιηθούν υπέρ του προσώπου που τής καταβάλλει, προκειμένου να τις συμψηφίζει κατά την ετήσια καταβολή των εισφορών.
δ. Να γίνουν ενέργειες της Διοίκησης του Συλλόγου μας για τον συμψηφισμό των απαιτήσεων των μελών προς τους Τομείς Υγείας και Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΥΠΔΑ) του ΕΤΑΑ, το οποίο έχει παρανόμως κηρύξει εδώ και ενάμιση χρόνο άτυπη παύση πληρωμών, με την απαίτηση του Ταμείου για καταβολή των ετήσιων εισφορών μας προς αυτό, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις μας από υγειονομικές δαπάνες είναι ομοειδείς και δύνανται να βεβαιωθούν εγγράφως από το Ταμείο και νομίμως να συμψηφισθούν.
ΣΤ. Να εξορθολογισθεί η συμμετοχή του Συλλόγου μας στον θεσμό της Άσκησης:
α. Να καθιερωθεί τακτικό πρόγραμμα σεμιναρίων που θα είναι προσβάσιμα και μέσω διαδικτύου μετά από μαγνητοσκόπησή τους.
β. Να μειωθεί το ποσό των εξέταστρων από 60 σε 40 ευρώ.
γ. Να ενισχυθεί το κύρος των εξετάσεων για την λήψη της άδειας του Δικηγόρου i) με την αυστηρότερη επιτήρηση κατά την διενέργεια τους και ii) με την δημοσίευση των απαντήσεων στα εξετασθέντα θέματα.
Η. Να ασκηθούν πιέσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την μείωση των εισακτέων στις Νομικές Σχολές ούτως ώστε αφ’ ενός να ενισχυθεί η ποιότητα των σπουδών και αφ’ ετέρου να περιορισθεί το φαινόμενο του υπερπληθωρισμού των υποψηφίων δικηγόρων.
 
 
Οι Συντάξαντες την επιστολή
Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης
Χρήστος Κλειώσης
Οι Συνυπογράφοντες την αίτηση Δικηγόροι
1. Ελένη Τσοχαντάρη
2. Φιλοθέη Βαρσαμή
3. Κωνσταντίνος Παπακασόλας
4. Εμμανουέλα Σωτηροπούλου
5. Βαγγέλης Πετρόπουλος
6. Αθανάσιος Κοντούρης
7. Διονύσης Γιαννόπουλος
8. Σπύρος Κουτσογιάννης
9. Βασιλική Αναστασοπούλου
10. Γεωργία Μωσίου
11. Λένα Σαρλά
12. Σταυρούλα Ντουλίου
13. Κωνσταντίνος Καρδουλάκης
14. Ράνια Λιακοπούλου
15. Μαρία Γ. Χατζή
16. Ελευθέριος Αθανασόπουλος
17. Αναστάσιος Θωμαΐδης
18. Σταύρος Τασιόπουλος
19. Φωτεινή Σπυρίδη
20. Έυη Τσώνου
21. Μαγδαληνή Ρούσση
22. Ελευθερία Μάρκου
23. Νίκος Σωτηρίου
24. Άγγελος Τσαλαπάτης
25. Σπυρίδων Αδάμ
26. Μαρία Βογιατζή
27. Εύα Χαραλαμπόπουλου
28. Γεώργιος Ελμαλής
29. Όμηρος Ζέλιος
30. Αριστοτέλης Κατράνης
31. Χρήστος Λυντέρης
32. Νικόλαος Δημουλάς
33. Κατερίνα Μανταδάκη
34. Μαρία - Ελένη Φιντικίδη
35. Απόλλων Μπαζάντες
36. Ηλέκτρα - Λήδα Κούτρα
37. Κασσιανή Μιχοπούλου
38. Κωνσταντίνος Χασιώτης
39. Βαγγέλης Ζαγκλής
40. Δημήτριος Π. Μάρκου
41. Χρήστος Αναμουρλόγλου
42. Ίλβα Μίσιο
43. Άννα Χατζηγεωργίου
44. Αλεξία Αγγέλου
45. Αναστάσιος Μωραΐτης
46. Γεώργιος Ηλιόπουλος
47. Μαργαρίτα Θάνου
48. Γιώργος Σουλιώτης
49. Χρήστος Πέτκος
50. Ιωάννα Κουνιάκη
51. Μαρία Μαρόλη
52. Μαρία Παυλάκου
53. Αικατερίνη Κονίδη
54. Δημήτρης Κυβέλος
55. Αλέξανδρος Ντάσκας
56. Ιωάννης Ανδριόπουλος
57. Παναγιώτης Ζηνόβιεφ
58. Μάρθα Παπαδοπούλου
59. Θεόδωρος Δούμουρας
60. Σοφία Δερματάκη
61. Μαριάννα Παπανικολάου
62. Ιωάννα Νικολή
63. Σοφία Ν. Κατσινά
64. Ελευθερία Γ. Παπαθανασίου
65. Μαρία Μαβίδου
66. Έλενα Μπατσούλη
67. Κωνσταντίνος Ντζούφας
68. Γιάννης Χριστόπουλος
69. Χαρίκλεια Κοψιδά
70. Μαρία Σταμούλη
71. Παντελεήμων Ρεντούλης
72. Αναστάσιος Φράγκος
73. Εμμανουήλ Α. Τσαλικίδης
74. Μιλτιάδης Νικολόπουλος
75. Παναγιώτα Τράντζα
76.Γεώργιος - Αλέξανδρος Μούκας
77. Κίμων Σαϊτάκης
78. Παναγιώτης Εμμ. Χασιώτης
79. Δέσποινα Ταστάνη
80. Κωνσταντίνος Δεδελετάκης
81. Κωνσταντίνος Δούκας
82. Καλλιόπη Μοζάκη
83. Κωνσταντίνος Δ. Μπελεκούκιας
84. Θεώνη Μπελτάου
85. Κωνσταντίνα Μπάκα
86. Όλγα Ηλιοπούλου
87.Βασίλης Καρατζάς
88. Θεοδώρα Μιντζήλα
89. Ευαγγελία Ιγ. Παπαδοπούλου
90. Καλλιόπη Μαχαίρα
91.Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς
92. Χαρίκλεια Αντωνοπούλου
93. Ελένη Κατσαμπούκα
94. Κατερίνα Τρίμμη
95. Δημήτρης Παπαδημητρίου
96. Χάρις Συμεωνίδου
97. Ιωάννης Δ. Σιαδήμας
98. Αθανάσιος - Γεώργιος Δανελιάν
99. Ευθυμία Παπαϊωάννου
100. Ελευθέριος Δικαίος
101. Στεφανία Σαρρή
102. Αικατερίνη Στυλοπούλου
103. Μαρία Βλαχογεώργου
104. Φωτεινή Κόκκορη
105. Γεώργιος Αργυρόπουλος 106. Φωτεινή Κ. Ντούρα
107. Κώστας Κούβελας 108. Γεώργιος Λυρούδης
109. Ηλίας Σιδερής
110. Γιάννης Παπαδημητρόπουλος
111. Λιάνα (Ελένη) Καστρινάκη 112. Γεώργιος Καλοδήμος
113. Χρήστος Ανδριάς