ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΙΟΔΟΥ

3 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
JohnnyK.
Εικόνα: JohnnyK.
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/10/2009

 Καλησπέρα σε όλους.

Ανέλαβα μία υπόθεση στο μέσον και έχω μία απορία: Πρόκειται για αγωγή αναγνώρισης δουλείας διόδου. Βγήκε η πρωτόδικη απόφαση η οποία απορρίπτει την αγωγή ως απαράδεκτη για δύο λόγους: α) μη εγγραφή στο υποθηκοφ/κείο και β) λόγω αοριστίας στην περιγραφή των ακινήτων. Αν διορθώσω αυτά, μπορώ να κάνω νέα αγωγή ή θα έχω πρόβλημα; Σημειώνω ότι η απόφαση βγήκε το Σεπτέμβριο του 2010, δεν έχει επιδοθεί καθόλου άρα δεν έχει τελεσιδικήσει. Ευχαριστώ.  

gpot
Εικόνα: gpot
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/10/2010

Δες     τις   1048/2009 ΑΠ

35/2009  ΜΠΡοδου

JohnnyK.
Εικόνα: JohnnyK.
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/10/2009

Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια!

tm4legal
Εικόνα: tm4legal
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 29/11/2015

Καλησπέρα. Για το ορισμένο της αγωγής, όταν το θέμα πάει στην περιγραφή του ακινητου, αρκεί επισύναψη ως ενιαίο όλο του τοπογραφικού διαγράμματος του ακινήτου. Αυτό είναι βέβαιο.

Έχει κανείς εμπειρία στην οποία να προσκομίστηκε κτηματολογικό διάγραμμα (που έχει σύνταχθει σύμφωνα και με ΕΓΣΑ εξάλλου) ως ενιαίο με την αγωγή κείμενο, χωρίς περιγραφή δηλαδή του ακινήτου, να μας πει τί απόφαση εκδόθηκε; 

 

Αναφορικά με το οτι αρκεί τοπογραφικο, δείτε αυτό:

Το βάρος αυτό του ενάγοντος, ήτοι το να προσδιορίσει το αντικείμενο για το οποίο ζητεί έννομη προστασία, δεν μπορεί να μετατεθεί με οποιαδήποτε νομική αιτία ούτε στο στάδιο της απόδειξης, δηλαδή στους μάρτυρες, τους πραγματογνώμονες κλπ. ούτε πολύ περισσότερο στο δικαστήριο, ώστε το τελευταίο να αποφανθεί και περί του ποίο θεωρεί ο ενάγων ως επίδικο, ή πράγμα ισοδύναμο για ποίο δικαίωμα ο ενάγων ζητεί προστασία (ΕφΠειρ 239/1998, ΕλΔνη 39.887). Η άνωθεν αοριστία δεν μπορεί

να θεραπευθεί με τις προτάσεις ή με παραπομπές εις άλλα έγγραφα ή σχεδιαγράμματα (ΕφΑΘ 910/1995, ΕλΔνη 38.916, ΕφΘεσ 278/1990, ΕλΔνη 31.1309), εάν δεν προσαρτώνται στην αγωγή. Ήτοι η περιγραφή του ακινήτου μπορεί να γίνει και με την αποτύπωση του σε ενσωματωμένο στο δικόγραφο της αγωγής τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα (ΑΠ 1182/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ-587611, ΑΠ 712/1993, ΕλΔνη 36.1993). Τα ίδια, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, ισχύουν και επί αναγνωριστικής της κυριότητος ακινήτου αγωγής (ΑΠ 45/1997, ΝοΒ 46.777).