Απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη

Χωρίς απαντήσεις
Sele
Εικόνα: Sele
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/08/2012

Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με τη φύση μίας απαίτησης. 

Το βέβαιο και εκκαθαρισμένο μιας απαίτησης κατά ΚΠολΔικ 915-916 προϋποθέτει ότι η απαίτηση στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο κατά ΚΠολΔικ 904 ή μπορούμε να έχουμε και απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη χωρίς να στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο;

Λόγω γεωγραφίας των διατάξεων περί βέβαιης και εκκαθαρισμένης απαίτησης (κεφάλαιο εκτέλεσης), υποθέτω ότι αυτές αφορούν απαιτήσεις που προκύπτουν από εκτελεστό τίτλο κατά 904, αλλά εάν κάποιος έχει θετική γνώση για το θέμα θα το εκτιμούσα να με ενημερώσει. 

Ευχαριστώ