απαλλοτριωσις τεμαχιων περιληφθεντων εις την οριστικην διανομην

almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

Οι πληροφορίες νομικού περιεχομένου που παρέχονται στο eanda.gr είναι γενικής φύσεως, δεν επιτρέπεται να σχετίζονται με συγκεκριμένες υποθέσεις, δεν συνιστούν νομικές συμβουλές και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Οι χρήστες του eanda.gr δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δράσουν με βάση οποιαδήποτε νομική πληροφορία η οποία παρέχεται σ' αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς να αναζητήσουν επαγγελματική νομική συμβουλή.