Απόφαση Μον πρωτ.

Χωρίς απαντήσεις
Dave
Εικόνα: Dave
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/03/2016

Απόφαση απόρριψης αγωγής λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης μπορεί να εγείρει ευθύνες? παρακαλώ απάντηση σε pm ευχαριστώ.