Απόφαση παραχωρήσεως ακινήτου

Χωρίς απαντήσεις
g.sot
Εικόνα: g.sot
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/08/2009

Καλημέρα, συνάδελφοι!Ούσα δικηγόρος του υποψήφιου αγοραστή ενός ακινήτου, διεξάγοντας την σχετική έρευνα στο οικείο υποθηκοφυλακείο και διαβάζοντας την απόφαση παραχωρήσεως του Νομάρχη(εκδοθείσα το 1979) με την οποία είχε αποκτήσει ο πωλητής το εν λόγω ακίνητο, διεπίστωσα, πως αναγράφεται εις αυτήν ο εξής όρος: «Ο προς ον η παραχώρησις υποχρεούται όπως προβή εις έναρξιν ανεγέρσεως κατοικίας επί του οικοπέδου του, εντός έτους από της παραχωρήσεως». Η έναρξη ανεγέρσεως κατοικίας δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Βάσει των ανωτέρω θεωρείτε πως η εν λόγω απόφαση παραχωρήσεως είναι αυτοδίκαια άκυρη(πλήρωση αίρεσης) ή έπρεπε να ανακληθεί, προκειμένου να παύσει να ισχύει; Πώς μπορώ να εξακριβώσω, αν η ανωτέρω απόφαση παραχωρήσεως είναι ακόμα εν ισχύι;Έχει καποιος συνάδελφος ανάλογη εμπειρία;Ευχαριστώ πολύ!