ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

mutatis mutandis
Εικόνα: mutatis mutandis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/07/2013

 Όποιος συνάδελφος (κατά βάσιν Πειραιώς και εκτός Αθηνών) διαθέτει ουρίτσες Ταμειού Προνοίας δικηγόρων Αθηνών και ενδιαφέρεται να τις προσφέρει με έκπτωση επί της αναγραφομένης αξίας τους, μπορεί να επικοινωνησει στο  e-mail nikolaoslaw1980@gmail.com.

mutatis mutandis
Εικόνα: mutatis mutandis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/07/2013

Ισχύει μάλλον μέχρι τέλη του μηνός!