ΑΠΟΡΙΕΣ - 1η φορά κατάθεση Αίτησης υπερχρεωμένου Νοικοκυριού

3 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
gkits
Εικόνα: gkits
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/05/2016

Καλησπέρα συνάδελφοι,

Καταθέτω πρώτη φορά αίτηση για υπαγωγή στο Νόμο 3869/2010, όπως ισχύει από 01-01-2016 κια έχω τρείς απορίες και εναποθέτω όλες τις ελπίδες μου σ' εσας!!

1) Τα σχετικά της αίτησης, όπως τα ορίζει η Υ.Α., τα καταθέτω απλά ή πρέπει να είναι επικυρωμένα από τα ανά χείρας μου πρωτότυπα?

2) Υπογράφει η αιτούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια και την ορθότητα των διαλαμβανομένων στην αίτηση την 09-08-2016 με γνήσιο της υπογραφής, η αίτηση φέρει ημερομηνία σύνταξης 08-08-2016, αλλά η κατάθεση θα γίνει 10-08-2016. Μπορεί να θεωρηθεί ότι βεβαιώνει υπεύθυνα το περιεχόμενο μίας αίτησης, που δεν είχε οριστικοποιηθεί? Πρέπει η υπεύθυνη δήλωση να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης?

3) Η εντολή προς επίδοσης προς τους πιστωτές τη μορφή πρέπει να έχει με το νέο Νόμο?

Ελπίζω να μην σας κούρασα,

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθεια!

eirinim
Εικόνα: eirinim
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/11/2012

H εντολή επίδοης δεν αλλάζει περιοεχόμενο.Ό,τι γράφαμε και πριν.

Ναι,η υπευθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνια ίδια με την ημερομηνια κατάθεσης ή μεταγενεστερη αυτής.

Εγω προσωπικα τα σχετικά της ΚΥΑ δεν τα επικυρώνω.Απλά αντιγραφα πηγαινω.

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Aλήθεια , τι γίνεται με την αναφορά των ευλόγων δαπανών διαβίωσης ;

Φαντάζομαι ότι αρκεί η αναφορά του  συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε τύπο νοικοκυριού ( :όπως προκύπτει από τον πίνακα 7 της πιο πρόσφατης έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών - βλ. εδώ http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=105170&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el ) .

 

Εάν όμως αποβλέψουμε σε έναν πιο εξατομικευμένο προσδιορισμό των ευλόγων δαπανών , όπως σχετικώς ενθαρρύνει  η από 13.4.2014 έκθεση της Γεν. Γραμματείας Καταναλωτή ( :  https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitu9qn3cXOAhWlC8AKHZLFAK8QFggfMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.taxheaven.gr%2Fnews%2Fnews%2Fview%2Fid%2F18319&usg=AFQjCNGcJyfMW1wBRyQE0G_bhxshYs88WQ ) , τότε θα πάρουμε τις μέσες μηνιαίες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες του πίνακα 1 της πιο πρόσφατης έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών ( βλ. πιο πάνω ) και θα τις πολλαπλασιάσουμε με βάση τους σχετικούς συντελεστές στάθμισης αναλόγως του τύπου του νοικοκυριού ( : όπως προκύπτουν από τον πίνακα 3 της από 13.4.2014 έκθεσης ), δυνάμενοι στη συνέχεια να προσθέσουμε τυχόν επιπλέον αποδείξιμες δαπάνες ;

catarina
Εικόνα: catarina
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 29/11/2016

Καλησπέρα συνάδελφοι, 

Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει δυνατότητα καταβολής εγγύησης σαν περιοριστικός όρος σε δόσεις;