αποχώριση μισθωτή από κατάστημα μίσθιο-χρεος από 4 μισθώματα

Χωρίς απαντήσεις
AlexiaM
Εικόνα: AlexiaM
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/01/2009

Σε περίπτωση που μισθωτής απεχώρησε (χωρίς διαφωνία του εκμισθωτή), δεν εχει όμως καταβάλλει τα μισθώματα 6 μηνών πριν την αποχώρησή του. μπορώ να εκδώσω διαταγή πληρωμής για αυτά? ο πελάτης μου ζήτησε αρχικά ένα εξώδικο μήπως και συμμορφωθεί εκουσίως...το μισθωτήριο είναι από το 1996. Διαταγή θα βγεί βάσει αυτού και των τελευταίων αποδείξεων? κάτι άλλο μπορώ να διεκδικήσει?? Ευχαριστώ εκ των προτέρων !flamed