άρθρο 99 πτωχευτικού κώδικα

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα,συμφέρει τον εργαζόμενο να προβεί σε επίσχεση εργασίας? Τι κινδύνους έχει αυτό?