ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Χωρίς απαντήσεις
FighterLawyer
Εικόνα: FighterLawyer
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 29/11/2017

Μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει ως προς τι διαδικασία ακολουθείται για να εγγραφεί κανείς στο Ταμείο Πρόνοιας Νομικών, και γενικά σχετικά με την υποχρεωτική μας ασφάλιση στο παραπάνω Ταμείο;

Επίσης, αν γνωρίζει κανείς αν είναι δυνατή η εγγραφή μας μέσω εξουσιοδότησης ή ταχυδρομικώς;