ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΟΣ

mountain lion
Εικόνα: mountain lion
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/04/2014

Ο κύριος ευθύνεται αντικειμενικά χωρισ δλδ πταισμα εις ολοκληρον με τον οδηγό μέχρι την αξία του αυτοκινήτου . ( αν οδηγός ήταν άλλος ) 

σε ανασφάλιστο θα εναγεις και το επικουρικό κεφάλαιο . Θέλει να αναγγειλεις ένα μήνα πριν νομίζω .