ΑΣΠΑΙΤΕ

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Γνωρίζετε αν είναι υποχρεωτικό να έχεις τελειώσει την ΑΣΠΑΙΤΕ για να συμμετέχεις σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ καθηγητών ΠΕ13?