Ασυμβίβαστο Δικηγορος Αγροτης!

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
lawless
Εικόνα: lawless
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/09/2012

ΣΥνάδελφε Θα σου πρότεινα να δείς το άρθρο 8 του Κωδικα Δεντολογίας Δικηγόρων προς απάντηση.

eirinim
Εικόνα: eirinim
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/11/2012

Δείτε 30§2 Κώδικα Δικηγόρων και άρθρο 8 Δεοντολογίας δικηγορικού λειτουργήματος