αθλητικο δικαιο

almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

Στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εξειδικευμένο στο αντικείμενο του αθλητικού δικαίου δυστυχώς δεν υπάρχει.