Αυτοκίνητα-Προσωπική κράτηση

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
JohnnyK.
Εικόνα: JohnnyK.
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 17/10/2009

1) Ποια η προθεσμία (προ της δικασίμου) επίδοσης αγωγής αυτοκινήτων;
2) Αν ασκηθεί αγωγή αδικοπραξίας από ακάλυπτη επιταγή, υπάρχει ή όχι όριο λόγω ποσού, κάτω απ' το οποίο δεν διατάσσεται προσωπική κράτηση; Ευχαριστώ.

dimpap
Εικόνα: dimpap
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/04/2009

1) Άρθρο 591 α ΚΠολΔ:
Η προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων είναι 30 ημέρες και για κατοίκους
εξωτερικού/άγνωστης διαμονής 60 ημέρες πριν τη συζήτηση.

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

2) Οταν πρόκειται για πιστωτικό τίτλο, για το αίτημα προσωποκράτησης δεν υπάρχει όριο ποσού.