Διαδικασία ενώπιο Διοικητικού Εφετείου

3 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

Για τη σχετική δήλωση, βλ. ΚΔΔ/μίας, άρθρο 133 παρ. 2.

Για τη σχετική πληρεξουσιότητα, βλ. ΚΔΔ/μίας, άρθρα 27 επ.

Για το σχετικό υπόμνημα, βλ. ΚΔΔ/μίας, άρθρο 138.

anastasis
Εικόνα: anastasis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 19/11/2007

Ευχαριστώ συνάδελφε για τις εύστοχες υποδείξεις.

dikas
Εικόνα: dikas
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 27/12/2009

Σας παρακαλώ είμαι χρεωμένος στην ΔΟΥ με το ποσό των 180 € ,χαράτσι που έβαλε αυθαιρετα η Νομαρχία χαλκιδικής οπως απευάνθη το διοικητικο πρωτοδικείο για άλλους ,Θέλω και γω να κάνω προσφυγή και θέλω ένα υποδειγμα προσφυγής στο μονομελές διοικητικο πρωτοδικειο θασσαλονίκης