διαδικασια κατοχυρωσης σηματος

5 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Μπορεί κάποιος συνάδελφος να μου πει την διαδικασία κατοχυρωσης ενός σήματος; Τα δικαιολογητικά, τα παραβολα και όλα τα σχετικά; Επίσης, προτου προβω στις σχετικες διαδικασιες, μπορεί να προηγηθει καποιος ελεγχος για να διαπιστωσω εαν εχει κατοχυρωθει από καποιον αλλον; Τέλος, μπορεί να κατοχυρωθεί ως σημα ο διακριτικός τιτλος μιας ομορρυθμης χωρις αντιστοιχη σχηματικη παρασταση; Δεν εχω ασχοληθει ποτε με την διαδικασια και θα εκτιμουσα τις οποιες πληροφοριες.

Mando
Εικόνα: Mando
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/10/2008

Λοιπόν, η διαδικασία κατοχύρωσης ενός εμπορικού σήματος είναι η ακόλουθη:
1. Αρχικά, κάνεις έλεγχο αν το σήμα που πρόκειται να καταθέσεις, υπάρχει για ίδιες ή παρόμοιες κλάσεις (προϊόντα ή υπηρεσίες). Ο έλεγχος αυτός, για τα ημεδαπά, αλλοδαπά και συλλογικά σήματα, διενεργείται αρχικά από την ιστοσελίδα www.gge.gr - εμπορικά σήματα - έλεγχος εθνικών σημάτων. Για τα κοινοτικά στη σελίδα www.oami.europa.eu - database - trademarks - trademark search και για τα διεθνή στη www.wipo.int - trademarks - madrid database. Αν υπάρχει προκατατεθειμένο ημεδαπό, αλλοδαπό, συλλογικό πρέπει να ψάξεις και στα βιβλία του Υπουργείου Εμπορίου να βεβαιωθείς ότι ισχύει.
2. Προχωράς σε κατάθεση του σήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις φόρμες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.gge.gr.
3. Παίρνεις δικάσιμο, συνήθως 3 - 4 μήνες μετά την κατάθεση.
4. Τρεις μέρες πριν τη δικάσιμο ρωτάς την αρμόδια για τον έλεγχο των σημάτων της συγκεκριμένης δικασίμου (υπάρχει πίνακας στην ανωτέρω σελίδα) αν υπάρχουν αντιρρήσεις για το σήμα σου. Αν ναι, πρέπει να ξανακάνεις μία βόλτα από το Υπουργείο, να ελέγξεις και μόνος σου αν τα σήματα που προβλήθηκαν ως αντιρρήσεις, ισχύουν.
5. Κάνεις παράσταση στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων (εφόσον έχει αντιρρήσεις) και παίρνεις προθεσμία για υπόμνημα, όπου επιχειρηματολογείς για την αποδοχή του σήματός σου.
6. 4 μήνες περίπου μετά βγαίνει η απόφαση και, αν είναι δεκτή, μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών για πιθανή άσκηση τριτανακοπής από όποιον έχει έννομο συμφέρον, το σήμα σου καταχωρείται οριστικά.
7. Ο σχετικός Νόμος είναι ο 2239/ 1994 και η καλύτερη ερμηνεία του είναι αυτή του Ν. Ρόκα.
8. Μετά από μία δεκαετία από την ημερομηνία κατάθεσης, το σήμα θέλει ανανέωση, αν το επιθυμεί και ο πελάτης σου.
Ελπίζω να βοήθησα.

Mando
Εικόνα: Mando
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/10/2008

Οδηγίες για την Κατάθεση Ημεδαπών, Αλλοδαπών,

εκ Μετατροπής Κοινοτικών

& εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων

Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 38 παρ. 2 του Ν. 2239/94 Περί σημάτων» (ΦΕΚ Α152/16-9-94), της υπ αριθ. Κ4-10204/12-10-94 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης για την καταχώρηση σήματος, το π.δ. 353/98 (για τη μετατροπή του κοινοτικού σήματος σε εθνικό), της υπ αριθμ. Κ4-307/2-1-01 Απόφασης της Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β31/18-1-01)περί εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης για τη Διεθνή Καταχώρηση Σημάτων και της υπ αριθμ. Κ4-12383/16-8-04 (ΦΕΚ Β1276/20-8-04) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών και Ανάπτυξης περί αναπροσαρμογής των τελών για τα σήματα, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου- Δ/νση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Πλατεία Κάνιγγος- 2ος όροφος- 224 Γραφείο - Ωρες: 10:30-13:30) τα κάτωθι:

1. Δήλωση ορισμένου τύπου σε έξι (6) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από πληρεξούσιο δικηγόρο. Τα έντυπα δήλωσης διατίθενται στο 224 γραφείο και συμπληρώνονται δακτυλογραφημένα ή στο διαδίκτυο και συμπληρώνονται στον Η/Υ.

2. α) Αν ο δικαιούχος του σήματος δηλώνει << με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση>> τότε στις ανωτέρω έξι (6) δηλώσεις επικολλά έγχρωμη απεικόνιση , με επιπλέον κατάθεση δέκα (10) έγχρωμων απεικονίσεων και δέκα (10) ασπρόμαυρων.
β) Αν ο δικαιούχος του σήματος καταθέτει το σήμα μόνο με ασπρόμαυρη απεικόνιση , τότε στις ανωτέρω έξι (6) δηλώσεις επικολλά ασπρόμαυρη απεικόνιση με επιπλέον κατάθεση δέκα (10)ασπρόμαυρων απεικονίσεων
γ) Οι διαστάσεις των σημάτων δεν θα υπερβαίνουν τα 9 χ 8 cm. .

3. Επιπλέον των αντιγράφων δηλώσεων, που ζητούνται στο στοιχείο (1), απαιτούνται πέντε (5) αντίγραφα των προς διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών ταξινομημένα κατά κλάσεις, εκτυπωμένα σε φύλλο Α4.

4. Παράβολο του Δημοσίου 120 ευρώ για την πρώτη κλάση (για κάθε επιπλέον κλάση παράβολο 30 ευρώ).

5. Πληρεξούσιο έγγραφο προς τον υπογράφοντα δικηγόρο ειδικά για σήματα (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό).

6. Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας, αν είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος το πληρεξούσιο. Το πληρεξούσιο απαραίτητα φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου αυτής.

7. Στην περίπτωση αλλοδαπού σήματος, δηλαδή όταν η κατοικία ή έδρα του καταθέτη είναι στην αλλοδαπή, το ειδικό πληρεξούσιο πρέπει να περιέχει δήλωση περί υπαγωγής αυτού στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

8. Ντοσιέ με πτερύγια.

9. Ένσημα

- Ταμείου Προνοίας 2,30 € , Νομικών - ΚΕΑΔ 4,00 € & 1 € μεγαρόσημο επικολλούνται σε μία εκ των δηλώσεων πλήν της πρωτοτύπου.

- Μεγαρόσημο 0,50 € , επικολλάται σε μία εκ των δηλώσεων πλήν της πρωτοτύπου , για αντίγραφο της κατατεθείσας δήλωσης.

10. Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.

Mando
Εικόνα: Mando
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/10/2008

Για την ομόρρυθμη ξέρω πως ισχύουν αναλογικά όσα ισχύουν και για το σήμα. Έχει η επωνυμία διακριτική ικανότητα. Για περισσότερα βλ. την ερμηνεία του Ρόκα. Εύχομαι να σε κατατόπισα.

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Σε ευχαριστώ πολύ!

Mando
Εικόνα: Mando
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/10/2008

Παρακαλώ. Ελπίζω να σε βοήθησα.