ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Χωρίς απαντήσεις
mel
Εικόνα: mel
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 13/06/2016

καλημερα.

ισχύει ότι μέλος της διοίκησης σωματείου μπορεί να προσέλθει στο ειρηνοδικειο (;) με απόφαση της γ.σ για τη διάλυση αυτού ώστε να εγγραφεί η διάλυση στο βιβλίο; αυτοπροσώπως δηλαδή;