Διαταγή αποδόσεως μισθίου

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Balos
Εικόνα: Balos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/10/2008

Συνάδελφοι ήθελα να ρωτήσω το εξής: Θέλω να εκδόσω διαταγή αποδόσεως μισθίου. Έχω ιδιωτικό συμφωνητικό του 2011 που αποδεικνύεται η μίσθωση και   ορίζει ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 750,00 ευρώ πλέον χαρτοσήμου. Κατόπιν νέας προφορικής  συμφωνίας (Ιανουάριο 2012) το μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε στο ποσό των 580,00 ευρώ πλέον χαρτοσήμου. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα με την καθ'υλην αρμοδιότητα εφόσον δεν προκύπτει από πουθενά το νέο συμφωνηθέν μίσθωμα των 580,00 ευρώ? Σκέφτομαι να προσκομίσω τις αποδείξεις που αναγράφουν από Ιανουάριο 2012 το ποσό των 580,00  ευρώ ως μηνιαίο μίσθωμα και να την καταθέσω Ειρηνοδικείο.

Balos
Εικόνα: Balos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/10/2008

Επανέρχομαι, κάποιος που να χει αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα στο παρελθόν?

νέμεσις
Εικόνα: νέμεσις
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/11/2007

Και εγώ στη θέση σου αυτό θα έκανα. Οι τελευταίες αποδείξεις είσπραξης του μισθώματος είναι αυτές που αποδεικνύουν το μίσθωμα και προσδιορίζουν και την καθ' ύλη αρμοδιότητα. Εγώ τις προσκομίζω πάντα για την απόδειξη της καθ' ύλη αρμοδιότητας. Για να μην βρεθείς όμως προ εκπλήξεως καλύτερα συζήτησέ το με τον Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου που πρόκειται να καταθέσεις.