Διαταγή πληρωμής-εξώδικη όχληση-μισθώματα-κοινόχρηστα-λογαριασμοί ΔΕΗ

Χωρίς απαντήσεις
ReneeLaw
Εικόνα: ReneeLaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 27/09/2011

Απεχώρησε ο μισθωτής από το μίσθιο διχως να έχει καταβάλλει μισθώματα 4 μηνών, κοινόχρηστες δαπάνες και δίχως να έχει πληρώσει ΔΕΗ εδώ και έξι μήνες. Τα κοινόχρηστα πληρώθηκαν από τον ιδιοκτήτη (έχω εξοφλητικές αποδείξεις διαχειριστή). Η ΔΕΗ δεν έχει πληρωθεί ακόμα.

α. Απαιτείται εξώδικη όχληση προ μηνός σε διαταγες πληρωμής από μισθώματα στην Αθήνα (στη Θεσσαλονική έμαθα πως παρακάμπτεται)?

β. Μπορώ να συμπεριλάβω κοινόχρηστα στη διαταγή μου? (ένας Ειρηνοδίκης μου είπε πως θεωρητικά οι κοινόχρηστες δαπάνες νοούνται ως μέρος των μισθωμάτων)

γ. Μπορώ να συμπεριλάβω λογαριασμούς ΔΕΗ και αν ναι πρέπει να έχουν πληρωθεί πρώτα?

Ευχαριστώ.