Διαταγή πληρωμής για τίμημα πώλησης

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Όλα τα φορολογικά στοιχεία που έχω στα χέρια μου και αποδεικνύουν την πώληση, δηλ. 1) τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων ( αυτοτιμολόγηση ) που εξέδωσε η  αγοράστρια εταιρία, καθώς και 2)  έγγραφα που εκδόθηκαν κατά τη διακίνηση των  πωληθέντων προϊόντων από αμφότερους τους συμβαλλόμενους ( δελτία αποστολής μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων που εξέδωσε η αγοράστρια εταιρία και δικαιολογητικά έγγραφα μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων που εξέδωσε ο πωλητής ), φέρουν μια απλή υπογραφή ( μονογραφή ) που τέθηκε για λογαριασμό της  αγοράστριας εταιρίας, χωρίς να μπορεί σε καμία περίπτωση να προκύψει από την επισκόπηση της υπογραφής, ποιος υπογράφει ονομαστικά ( με ονοματεπώνυμο ).  Σημειωτέον ότι η αγοράστρια εταιρία είναι Ε.Π.Ε. και μάλιστα μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. .

 Θα μπορούσα να αιτηθώ βασίμως την έκδοση διαταγής πληρωμής του τιμήματος πώλησης;

 

lawless
Εικόνα: lawless
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/09/2012

εν προκειμένω θα κινούμουν με κατάθεση αγωγής,

επειδή έχω αντιμετωπίσει ανάλογες περιπτώσεις η μονογραφή (όχι πλήρης υπογραφή και παράθεση ονόματος) παγίως δεν πληρεί τις προυποθέσεις που θέτουν οι Δικαστές Διαταγών για την έκδοση διαταγής (σχετική νομολογία είναι ικανή, κάπου την έχω στους φακέλλους μου), τα δε δελτία αποστολής καλύπτουν την προυπόθεση της σύμβασης που να αποδεικνύει την "συμβατική" σχέση στο πλαίσιο της οποιας καταρτίστηκε η πώληση. Αφού πρόκειται και για ΕΠΕ για την οποια παραδεκτά υπογράφει ο διαχειριστής, πρέπει να εμφαίνεται από τα έγγραφα η υπογραφή του αυτή.

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Είχα, κάποια στιγμή, κάνει τη σκέψη, μήπως και το πράγμα αλλάζει δεδομένου ότι πρόκειται για τιμολόγιο που εξέδωσε η ίδια η  -οφειλέτιδα-  αγοράστρια εταιρία ( αυτοτιμολόγηση).  Δυστυχώς όμως καταλήγω μάλλον στην θέση σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ!