ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
justice4all
Εικόνα: justice4all
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2015

Συνάδελφοι καλημέρα! Θα ήθελα τη βοήθειά σας σε κάτι. Εκδόθηκε διαταγή πληρωμής σε βάρος πρωτοφειλέτη και εγγυητή, ενεχομενοι εις ολόκληρον, πλην, όμως, κατά την υποβολή της αίτησης για την έκδοσή της, ο πρωτοφειλέτης είχε ήδη αποβιώσει και είχε κληρονομηθεί κατά ποσοστό 1/4 από τον εγγυητή. Κατά τη γνώμη σας, θα ήταν βάσιμος λόγος ανακοπής (632 ΚΠολΔ) αν ισχυριζόμουν οτι η διαταγή πληρωμής είναι ανυπόστατη ως προς τον πρωτοφειλέτη, που είναι πρόσωπο ανύπαρκτο, αλλά και άκυρη ως προς τον εγγυητή, διότι δεν στράφηκε εναντίον του και υπό την ιδιότητά του ως κληρονόμου του πρωτοφειλέτη;;

Lawyer SOS
Εικόνα: Lawyer SOS
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 10/01/2011

Εάν ο εγγυητής είχε παραιτηθεί από την ένσταση διζήσεως εγκύρως εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής κατ’ αυτού. 

Ως προς τον πρωτοφειλέτη, αφού η διαταγή πληρωμής είναι ανυπόστατη ως εκδοθείσα κατά ανυπάρκτου προσώπου ποιός θα ασκήσει ανακοπή (ο κληρονόμος; και με ποιό έννομο συμφέρον;) η γνώμη μου είναι να αγνοηθεί.

justice4all
Εικόνα: justice4all
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2015

Συναδελφε σε ευχαριστω πολυ για το χρονο και την απαντηση σου!!