ΔΙΑΘΕΣΗ "ΟΥΡΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Χωρίς απαντήσεις
mutatis mutandis
Εικόνα: mutatis mutandis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/07/2013

Διατίθενται σε συνάδελφο ουρές ενσήμων (Προνοίας Αθηνών και Νομικών) για την κάλυψη των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και το έτος 2016. Λεπτομέρειες στο kostantinos.kten@gmail.com