Διατροφή και Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Χωρίς απαντήσεις
dimkar
Εικόνα: dimkar
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/12/2012

Η πελάτης μου (εκπαιδευτικός με μηνιαίο εισόδημα 760€) προέβει σε κατάσχεση εις χείρας τρίτου σε βάρος του πρώην συζύγου της (επίσης εκπαιδευτικός ) για διατροφή των τέκνων της και ειδοποιήθηκα ότι θα παραλαμβάνει το ποσό μέσω της ΔΟΥ της (καταβολή 350€ ανά δεκαπενθήμερο).

Όμως η πελάτης μου έχει οφειλές στη ΔΟΥ ύψους 1700€ από τα δύο τελευταία εκκαθαριστικά (2011και 2012). Γνωρίζετε αν η ΔΟΥ μπορεί να παρακρατήσει μέρος ή όλο το ποσό της διατροφής λόγω αυτής της οφειλής;