ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΓΑΜΟΥ ΠΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

23 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Athanasie
Εικόνα: Athanasie
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 19/10/2009

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!
ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΗΚΟΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗ.Ο ΓΑΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΥΘΗΚΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΩ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ. ΑΠ' ΟΣΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ο ΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΑΠΟΦΑΣΗ, ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ. ΙΣΧΥΕΙ?
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Η ΣΤΟ ΥΠ.ΕΞΩΤ.?
ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[size=14]Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μάς διευκρινήσεις πότε και πού ακριβώς εγινε ο γάμος για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε! [/size] !wink

Athanasie
Εικόνα: Athanasie
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 19/10/2009

Έγινε το 2004 στη Βουλγαρία.

tzelis
Εικόνα: tzelis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 25/07/2008

Δες Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας. Η Βουλγαρία είναι μέλος της Ε.Ε. . Πάντα όμως δυνατή η αναγνώριση δεδικασμένου με εκουσία.

tzelis
Εικόνα: tzelis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 25/07/2008

Φυσικά, όλες οι ληξιαρχικές πράξεις που τελούνται στην αλλοδαπή από Ελληνες Πολίτες καταχωρούνται στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[quote1268391733=Athanasie]
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!
ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΗΚΟΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗ.Ο ΓΑΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΥΘΗΚΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΩ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ. ΑΠ' ΟΣΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ο ΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΑΠΟΦΑΣΗ, ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ. ΙΣΧΥΕΙ?
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Η ΣΤΟ ΥΠ.ΕΞΩΤ.?
ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
[/quote1268391733]
Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της ΕΕ, για την διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, η εκτέλεση απόφασης κράτους μέλους διαφορετικό από το κράτος εκτέλεσης εκτελείται άνευ άλλου τινός και στο κράτος εκτέλεσης. Ο Κανονισμός έχει ισχύ νόμου και για την Ελλάδα και επομένως ισχύει και εδώ. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να αναγνωρίσεις την βουλγαρική απόφαση στα ελληνικά δικαστήρια με δικαστήριο.
Πρακτικά θα πάρεις από το βουλγαρικό δικαστήριο πιστοποιητικό του άρθρου 39 του ανωτέρω Κανονισμού (υπάρχει και στα ελληνικά και το παραθέτω παρακάτω), αντίγραφο της απόφασης που είναι εκτελεστή, θα την μεταφράσεις επίσημα στα ελληνικά στο Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10), όπως και το Πιστοποιητικό, και θα τα καταθέσεις στο αρμόδιο Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο θα τα επικυρώσει (κτήριο 16 ισόγειο, Γραμματεία Εισαγγελέα Ακροάσεων νομίζω). Για παράβολο δεν γνωρίζω κάτι.

Αν δεν έχει δηλωθεί ο γάμος στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, ίσως χρειάζεται να δηλώσεις πρώτα την τέλεσή του και μετά την λύση του διαδοχικά, αλλά είναι ταλαιπωρία. Ίσως μπορεί να αποφευχθεί. Πάντα ρωτάμε πρώτα!

Στην Βουλγαρία θα πρέπει να δηλωθεί στο αρμόδιο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000

[b]Άρθρο 39
Πιστοποιητικό που αφορά αποφάσεις που εκδίδονται σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας[/b]
Το αρμόδιο δικαστήριο ή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης εκδίδει, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους, πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτεται στο παράρτημα I (αποφάσεις εκδιδόμενες για γαμικές διαφορές) ή στο παράρτημα II (αποφάσεις για τη γονική μέριμνα).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ(1)
1. Κράτος μέλος προέλευσης
2. Δικαστήριο ή αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό
2.1. Όνομα
2.2. Διεύθυνση
2.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονική διεύθυνση
3. Στοιχεία γάμου
3.1. Στοιχεία της συζύγου
3.1.1. Πλήρες όνομα
3.1.2. Διεύθυνση
3.1.3. Χώρα και τόπος γέννησης
3.1.4. Ημερομηνία γέννησης
3.2. Στοιχεία του συζύγου
3.2.1. Πλήρες όνομα
3.2.2. Διεύθυνση
3.2.3. Χώρα και τόπος γέννησης
3.2.4. Ημερομηνία γέννησης
3.3. Χώρα, τόπος (αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν) και ημερομηνία γάμου
3.3.1. Χώρα γάμου
3.3.2. Τόπος γάμου (αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν)
3.3.3. Ημερομηνία γάμου
4. Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση
4.1. Όνομα του δικαστηρίου
4.2. Τόπος του δικαστηρίου
5. Απόφαση
5.1. Ημερομηνία
5.2. Αριθμός αναφοράς
5.3. Είδος απόφασης
5.3.1. Διαζύγιο
5.3.2. Ακύρωση γάμου
5.3.3. Δικαστικός χωρισμός
5.4. Η απόφαση εκδόθηκε ερήμην;
5.4.1. Όχι
5.4.2. Ναι(2)
6. Ονόματα διαδίκων στους οποίους χορηγήθηκε δικαστική αρωγή
7. Η απόφαση υπόκειται σε αναίρεση σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης;
7.1. Όχι
7.2. Ναι
8. Ημερομηνία έναρξης ισχύος στο κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση
8.1. Διαζύγιο
8.2. Δικαστικός χωρισμός
Έγινε ..., ημερομηνία ...
Υπογραφή ή/και σφραγίδα
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000.
(2) Πρέπει να επισυνάπτονται τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

tzelis
Εικόνα: tzelis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 25/07/2008

Αν ο γάμος έγινε το 1983. Ισχύει ο Κανονισμός ή η εκουσία?

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[quote1269948827=tzelis]
Αν ο γάμος έγινε το 1983. Ισχύει ο Κανονισμός ή η εκουσία?
[/quote1269948827]
[size=14][b]Κρίσιμο στοιχείο για την επιλογή μεταξύ Κανονισμού ή Εκουσίας είναι η ημερομηνία του διαζυγίου[/b]. Συγγνώμη που το διευκρίνισα ανωτέρω.

[b][i]"Άρθρο 21

Αναγνώριση αποφάσεων[/b]

1. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε κράτος μέλος αναγνωρίζονται στα λοιπά κράτη μέλη χωρίς καμία διαδικασία.

2. Ειδικότερα, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί, χωρίς καμία διαδικασία, να επιφέρει τροποποιήσεις στα ληξιαρχικά βιβλία του βάσει αποφάσεως διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου που εκδίδεται σε άλλο κράτος μέλος και δεν υπόκειται σε περαιτέρω ένδικα μέσα κατά το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους."[/i][/size]

diwup
Εικόνα: diwup
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 05/11/2010

Δηλαδη, αν το διαζυγιο εγινε μετα το 2003 σε ενα κρατος της Ε.Ε, τοτε  η ολη διαδικασια υπαγεταιστον προαναφερθεντα κανονισμο και δεν χρειαζεται η εκουσια διαδικασια περι αναγνωρισης δεδικασμενου, ενω αν το διαζυγιο βγηκε πριν το 2003 ακολουθουμε την πεπατημενη της εκουσιας..σωστα; και κατι άλλο; αν εχουμε προσφατο διαζυγιο δλ μετα το 2003, εκτος απο την μεταφραση της αλλοδαπης αποφασης περι λυσης του γαμου, η αιτηση μας θα απευθυνεται στον Εισαγγελεα του Πρωτκειου με ποια ακριβως αιτημα; ;;; τι αλλα πιστοιποητικα χρειαζοντα να συνοδευουν την αποφαση και αιτηση;;

ευχαριστω

εβρίτης
Εικόνα: εβρίτης
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 29/02/2012

Και τι γίνεται με τα διαζύγια που εκδόθηκαν στην ΕυρωπαΙκή Ένωση  πριν την 1/3/2001 και φέρουν σημερινή βεβαίωση τελεσιδικίας κατά τον Κανοκισμό 39 ΕΕ. Οπωσδήποτε εκούσια;

fg
Εικόνα: fg
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/07/2011

καλημερα!

ξερει κανεις απο ποτε θα ισχυσει το συναινετικο εξπρες?

 

loval2010
Εικόνα: loval2010

 τελευταια φορα που ειχα κοιταξει, απο τον απριλιος του 2012

DimitrisPap
Εικόνα: DimitrisPap
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 25/07/2012

Καλησπερα,

Ειμαι ελληνας υπηκοος και ζω στην Βουλγαρια. Το 1994 παντρευτηκα με Βουλγαρα υπηκοο στην Φιλιπουπολη της Βουλγαριας. Το 1996 βγηκε το διαζυγιο απο το δικαστηριο στη Φιλιπουπολη Βουλγαριας. Παιδια κατα τη διαρκεια του γαμου δεν αποκτηθηκαν . Ο γαμος εχει δηλωθει στο Ειδικο Ληξιαρχειο Αθηνων στη Μητροπολεως. Το διαζυγιο δεν εχει δηλωθει. Προσφατα εκανα αιτηση για να μου εκδοθει  από το βουλγαρικό δικαστήριο της Φιλιπουπολης πιστοποιητικό του άρθρου 39. Το δικαστηριο της Φιλιπουπολης με ρωταει για την εκδοση του πιστοποιητικου του αρθρου39, βαση ποιανου παραρτματος να το εκδοσει του I η του II. Τι να τους απαντησω;

Οταν το παρω θα το μεταφρασω στην Βουλγαρια με σφραγιδα της συνθηκης της Χαγης και ολα τα επακολουθα. Το ζητημα ειναι το εξης το παρακατω. Οταν θα το παρω και παω να το καταθεσω στο  Ειδικο Ληξιαρχειο Αθηνων στη Μητροπολεως θα το δεχτουν η οχι;

Και παρουσιαζεται το εξης παραλογο ερωτημα αν δεν το δεχτουν,  γιατι δεν το δεχονται;

Και ενα παραδειγμα

Αν εγω γεννηθηκα το 1965 και ειχα βγαλει ενα πιστοποιητικο γεννησης το 1979 πριν γινει η Ελλδα μελος της ΕΚ και μετα εβγαζα παλι ενα πιστοποιητικο το 2012 , αυτο του 2012 δεν θα το δεχονταν η Χ  υπηρεσια........επειδη γεννηθηκα το 1965....(αυτο το παραδειγμα για την μη αποδοχη του παραπανου πιστοποιητικου του αρθρου 39)

Ευχαριστω

Περιμενω τα σχολεια ςας και τις απαντησεις στα ερωτηματα μου

 

 

Legal Beagle
Εικόνα: Legal Beagle
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 25/09/2011

Εδω γίνονται επιστημονικές -νομικές συζητήσεις ΜΟΝΟ μεταξύ δικηγόρων και όχι μεταξύ δικηγόρων και Ελλήνων ή αλλοδαπών υπηκόων.

Άρα, πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο δικηγορικό γραφείο.

Και μην ξεχνάτε: οι νομικές συμβουλές στην Ελλάδα δεν προσφέρονται δωρεάν.

 

maria 14
Εικόνα: maria 14
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/12/2012

καλησπερα...παντρευτηκα πριν απο 2μιση χρονια στο πακισταν με εναν πακιστανο...δεν εχουμε βρεθει απο τοτε διοτι η πρεσβια του δεν του εδινε την viza για να ερθει στην ελλαδα...στα χαρτια εκει εχουνε γραψει οτι πληρωθηκα για να το κανω...εδω εχουν δηλωθει κανονικα τα χαρτια μου κ φενομαι παντρεμενη..υπαρχει περιπτωση να μπορεσω να ακοιρωσω τον γαμο????

konstantina ch
Εικόνα: konstantina ch
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/08/2011

 το πιστοποιητικο του άρ. 39 είναι απαραίτητο για τον εισαγγελέα???

να διευκρινήσω ότι έχω απόφαση από κύπρο

 

SEAS
Εικόνα: SEAS
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 12/01/2010

 Στνάδελφοι, αν καταλαβα καλα εγω που εχω περιπτωση διαζυγιου του 1988 πρεπεινα ακολουθησω την διαδικασια αναγνωρισης της λυσης του γάμου με την εκουσια δικαιοδοσια. Σημειωτέον ότι η διαζευγμένη είναι ελληνίδα που διαμένει στην αμερικη. ευχαριστω

diwup
Εικόνα: diwup
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 05/11/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: εχω απόφαση διαζυγίου από Βουλγαρία απο 2011. Ειναι μεταφρασμενη στα ελληνικα. χρειαζομαι ομως και πιστοποιητικο τελεσιδικιας από το δικαστηριο της βουλγαριας οτι η αποφαση ειναι αμετακλητη. ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩ αυτο το πιστιποιητικο; πρεπει να παω ο ιδιος βουλγαρια; δεν ξερω γρι βουλγαρικα, πως θα συνεννοηθω; Την στελνουν μηπως ταχυδρομικα; χρειαζεται να εχω εξουσιοδοτηση;  χρειαζεται και αποστιλλε ή θα γινω η δουλεια μου και χωρις αποστιλλε; φχαριστω

pmarami
Εικόνα: pmarami
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 04/01/2014

 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ Η ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Η ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

Lizagr20
Εικόνα: Lizagr20
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/01/2014

Καλημέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω το πιστοποιητικό τελεσιδικίας για διαζύγιο στα αγγλικά πώς ορίζεται?Ευχαριστώ πολύ

Ledeia
Εικόνα: Ledeia
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 20/03/2014

 Καλησπέρα σας , θελω να ρωτήσω εχω τελέσει γάμο στην Ελλάδα πολιτικό με Τούρκο , εχει φύγει στην χώρα του απο τον Νοέμβριο του 2013  προς αναζήτησή εργασίας ,διαμένει με τους γονεις του ,εργασία ως σημερα δεν εχει βρει δεν στέλνει χρήματα για το σπίτι εχει δηλωθεί εδω καθυστερεί κ αρχίζω να πιστεύω ότι περιμένει την ευρωπαϊκή κάρτα εισόδου ,υπάρχουν σοβαροί λόγοι που σκέφτομαι το διαζύγιο υπαρχει τρόπος να σταματήσω την έκδοση κάρτας δεδομένου ότι ο γάμος έγινε περσυ στις 14/6/2013 .Ποιες κινήσεις πρεπει να κανω ?

tolisspi
Εικόνα: tolisspi
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 23/12/2009

Καλο ειναι να απευθυνθείτε σε καποιο δικηγορο. Το φορουμ ειναι για ανταλλαγη αποψεων μεταξυ δικηγορων...

Χρηστος Καστρινος
Εικόνα: Χρηστος Καστρινος
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/01/2017

Καλησπερα και χρονια πολλα. Θελω να ρωτησω το εξης: Εχω χωρισει με ελληνικο δικαιο στη Γερμανια με Ελληνιδα συζυγο και πηρα πριν λιγο καιρο την τελεσιδικη αποφαση του διαζυγιου στα γερμανικα, μαζι με την σφραγιδα της Χαγης. Οι γερμανοι, μου εστειλαν και ενα  μονοσελιδο μεταφρασμενο κειμενο στα γερμανικα και τα ελληνικα οπου φαινονται επιγραμματικα, ολα οσα χρειαζονται στον ληξιαρχο για να κανει τη μεταβολη του γαμου στο μητρωο.Μαλιστα μου ειπαν οτι αυτο το μονοσελιδο ειναι που χρειαζεται και το κανουν τα τελευταια χρονια για να μην ταλαιπωρουνται οι πολιτες των επι μερους χωρων με μεταφρασεις. Εχει βεβαιως και αυτο τη σφραγιδα της Χαγης. Οταν τα εστειλα στο ειδικο ληξιαρχειο με καποιον συγγενη, του ειπαν οτι δεν δεχονται το μεταφρασμενο μονοσελιδο  και οτι θα πρεπει να μεταφρασω ολοκληρο το διαζυγιο. Οι μισες σελιδες του διαζυγιου εχουν νουμερα και πραξεις, βασει των οποιων υπολογισε ο δικαστης το υψος της συνταξης που απορρεει απο το διαζυγιο. Η μεταφραση του διαζυγιου κοστιζει περιπου 450 €. Ρωταω λοιπον, αφου στο μονοσελιδο επισημο εγγραφο υπαρχουν ετοιμα, ολα εκεινα που θα χρειαστει ο ληξιαρχος ( Στο κειμενο του διαζυγιου, θα πρεπει να τα  ψαξει να τα βρει και να τα περασει στο μητρωο ), για ποιο λογο πρεπει να υποβληθω σ αυτο το εξοδο και μ αυτη την οικονομικη κατασταση που περναμε; Πολυ αμφιβαλλω μαλιστα αν τα καταφερω να γινει κιολας.....Στο κατω κατω θα μπορουσα μαζι με το μονοσελιδο επισημο εγγραφο του γερμανικου δικαστηριου, να μεταφρασω ο ιδιος και το διαζυγιο ολοκληρο και να το υπογραψω με ευθυνη μου ωστε να το εχουν κι αυτο. Μια μεταφραστικη σφραγιδα σημερα σε εγγραφο του οποιου εχουμε ηδη  τα στοιχεια που χρειαζονται, μεταφρασμενα, ειναι πιστευω μεγααααλη πολυτελεια και εκ του περισσου. Μπορειτε λοιπον να μου δωσετε μια συμβουλη μηπως τα βγαλω περα μ αυτη τη γραφειοκρατια που μας εχει γονατισει; Απο πριν ευχαριστω και ευχομαι παλι τα καλυτερα για ολους.

dikigoroskl
Εικόνα: dikigoroskl
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 04/01/2017

Η απάντηση είναι να προσκομίσεις ό,τι σου ζητάει ο Ληξίαρχος που θα σου κάνει την καταχώρηση, ο οποίος σίγουρα εννοεί επίσημη μετάφραση (από το Υπουργείο Εξωτερικών) και όχι ιδιωτική.