δικηγόρος ΑΤΕ

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Μήπως είναι κάποιος από εδώ δικηγόρος που συνεργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης με την Αγροτική Τράπεζα?