Δικηγορος σε Ετερορρυθμη Εταιρια

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
gpan
Εικόνα: gpan
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/10/2009

Ένας δικηγόρορος μπορεί φαντάζομαι να είναι ετερόρρυθμος εταίρος ετσι? Δεν υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο, από την στιγμή που δεν αποκτά εμπορική ιδιότητα ούε διαχειριστικά δικαιώματα..επίσης ο ομόρρυθμος εταίρος-διαχειριστής μπορεί να ορίσει τον δικηγόρο-ετερόρρυθμο εταίρο πληρεξούσιο του στη διαχείριση με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή και αντιπρόσωπό του οπότε να δύναται να ασκεί εξουσία εκπροσώπησης στο όνομα και για λογαριασμό του ομόρρυθμου εταίρου? Τέλος αυτή η συμμετοχή ενός δικηγόρου ως ετε΄ρόρρυθμου εταίρου πρέπει να κοινοποιηθεί και στον οικείο δικηγορικό σύλλογο?

Agnoula
Εικόνα: Agnoula
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/10/2008

για το πρώτο σκέλος: ο ετερόρρυθμος είναι έμπορος! ο δικηγόρος δεν μπορεί να είναι έμπορος...επομένως ούτε ετερόρρυθμος!
κάνω λάθος?

gpan
Εικόνα: gpan
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/10/2009

Από όσο γνωρίζω ετερόρρυθμος εταίρος , εταίρος ΕΠΕ , μέτοχοι ή μέλη ΔΣ ΑΕ από μόνη την ιδιότητά τους αυτή δεν αποκτούν εμπορική ιδιότητα. Υπάρχουν δικηγόροι που είναι πρόεδροι ή αντιπρόεδροι ΔΣ ΑΕ και συνεχίζουν να ασκούν και το δικηγορικό επάγγελμα