Δήλωση τρίτου στο Ειρηνοδικείο για κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Χωρίς απαντήσεις
goldie
Εικόνα: goldie
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/12/2009

Καλημέρα συνάδελφοι!
Η αρνητική προφορική δήλωση στο Ειρηνοδικείο εντός 8ημέρου από την κοινοποίηση στον τρίτο περί της επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας του αρκεί; Το Δικαστήριο περιορίζει τη συντηρητική κατάσχεση σε άλλα ακίνητα αν αποδειχθεί από τα έγγραφα η έλλειψη της απαίτησης ως προς το συγκεκριμένο ακίνητο ή πρέπει να γίνει ανακοπή;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!