ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ - ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Χωρίς απαντήσεις
konfok81
Εικόνα: konfok81
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/02/2011

Συνάδελφοι, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία και δύναμη.

Μου ήρθε ξαφνικά ένας φάκελος για συζήτηση διαφοράς του ν. 702 (κοινωνικοασφαλιστικά) από το Διοικητικό Εφετείο για 17 του μηνός.

έχει κανείς την καλοσύνη να με ενημερώσει για προθεσμίες υπομνήματος και νομιμοποίησης? επειδή είναι ακυρωτική, εφαρμόζεται το πδ 18 και όχι ο ΚΔΔ πιστεύω