Διοικητικό Πρωτοδικείο

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Rahman
Εικόνα: Rahman
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2013

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου (απορριπτική) δεσμεύει κατώτερο δικαστήριο - εν προκειμένω Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο - για συναφή υπόθεση; ή μπορεί το πρωτοβάθμιο δικαστήριο να αποστεί από την απόφαση του εφετείου και να εκδόσει αντίθετη απόφαση; επισημαίνω ότι η απόφαση του εφετείου (ως προς το αιτιολογικό) είναι προδήλως εσφαλμένη.

Στεργίου Ελευθέριος
Εικόνα: Στεργίου Ελευθέριος
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 17/09/2012

 για συναφή υπόθεση όχι... κάθε δικαστής κρίνει ανεξάρτητα... μόνο για την ίδια υπόθεση ακριβώς ισχύει το τυπικό δεδικασμένο (ταύτιση διαδικών - αντικειμένου)... καλού κακού πάντως κάνε και μια ανασκευή του σκεπτικού της αποφάσεως στο δικόγραφό σου.... 

Rahman
Εικόνα: Rahman
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2013

η απόφαση που εκδόθηκε από το πρωτοδικείο ήτανε λες και έκανε copy - paste το σκεπτικό της απόφασης του εφετείου. δεν έλαβε καθόλου υπόψη τα νέα στοιχεία που προέβαλα και στο δικόγραφο της προσφυγής και στο υπόμνημά μου και φυσικά τα σχετικά έγγραφα που προσκόμμισα. για αγωγή κακοδικίας είναι αυτή η απόφαση.