ΔΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ Ν 3904-2010

Χωρίς απαντήσεις
konfok81
Εικόνα: konfok81
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/02/2011

Έχει ασχοληθεί κάποιος συνάδελφος με τη διαδικασία δοσοποίησης ποινής βάσει του ν 3904 2010? Κάθε πληροφορία πολύτιμη