ΔΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ Ν3904 2010

Χωρίς απαντήσεις
konfok81
Εικόνα: konfok81
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/02/2011

Συνάδελφοι, έχει ασχοληθεί κάποιος με τη διαδικασία δοσοποίησης ποινής, που έχει μετατραπεί σε χρήμα, βάσει του ν 3904? Κάθε πληροφορία πολύτιμη