ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΩΣ ΟΥΣΙΑ ΑΒΑΣΙΜΗ (272 ΠΑΡ. 1)

chrysaki
Εικόνα: chrysaki
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/09/2014

Όταν μια αγωγή απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη με βάση τ Αρ. 272 παρ.1 ΚΠΟΛΔ λόγω ερημοδικίας ενάγοντος (η αγωγή ασκήθηκε στο ειρηνοδικείο και για την ακρίβεια παραστάθηκε πρόσωπο που δεν είχε δυνατότητα προς δικολογείν) υπάρχει δυνατότητα να Ασκηθέι εκ νέου η αγωγή?
πρέπει να παραιτηθούμε από τα ένδικα μέσα ώστε η απόφαση να γίνει τελεσίδικη ( να σημειώσω ότι η απόφαση δεν έχει επιδοθεί) και έπειτα να ασκηθεί εκ νέου η ίδια αγωγή η θα υπάρχει θέμα δεδικασμένου?

2) αν ασκήσω έφεση η οποία λειτουργεί ως υποκατάστατο της αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας και απλά και μόνον με την άσκησή της δικάζεται εκ νέου η διαφορά στον δεύτερο βαθμό θα χρειαστεί να προβάλλουμε κάποιο λόγο έφεσης ή απλά θα προβάλλουμε ότι ισχυριστήκαμε στην αγωγή? Δηλαδή στην έφεση πρέπει απλά να αναφέρω ότι δικαστήκαμε ερήμην και μετά θα προβάλλω τους πρωτόδικους ισχυρισμούς ή πρέπει να αιτιολογήσω για ποιο λόγο δικαστήκαμε ερήμην?

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Από τη στιγμή που έχει απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη η αγωγή, εάν τελεσιδικήσει μετά όντως θα έχεις θέμα δεδικασμένου.

Για το άλλο που ρωτάς, έχω τη γνώμη ότι πρέπει να ασκήσεις έφεση και να προβάλεις και εσφαλμένη εκτιμήση των αποδείξεων (ο,τι δηλ. ισχυριζόσουν επί της ουσίας με την αγωγή) για να μεταβιβαστεί η υπόθεση στο σύνολό της.