έφεση σε ασφαλιστικά

3 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Σε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που ρυθμίζουν μία κατάσταση, χωρεί έφεση?

x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Επίσης, σε μία τέτοια απόφαση, πρέπει εντός μηνός να ασκηθεί τακτική αγωγή?

law868
Εικόνα: law868
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 19/03/2009

1. Με έφεση προσβάλλονται μόνο τα ασφαλιστικά νομής.
2. Τα ασφαλιστικά μέτρα επειδή ρυθμίζουν μόνο προσωρινά μια κατάσταση χρήζουν ασκήσεως τακτικής αγωγής εντός 30 ημερών απο την επίδοση της αποφάσεως αλλιώς χάνουν την ισχύ τους αυτοδικαίως.

x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Ευχαριστώ πολύ