εισπρακτικές εταιρείες και δικηγόροι

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Υπάρχει κάποια διαδικασία να εκδηλώσει ένας δικηγόρος ενδιαφέρον για να διορισθεί από το κράτος στην είσπραξη οφειλών ιδιωτών?