Εκδοση αποδειξης

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Keleb
Εικόνα: Keleb
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 19/04/2016

Έχω το εξής θέμα : δύο φυσικά πρόσωπα και ένα νομικό πρόσωπο μου έχουν αναθέσει να καταθέσω μια αγωγή για μια κοινή απαίτηση τους (εις ολόκληρο ενοχή). Συμφωνήσαμε το ποσό της αμοιβής. Την αμοιβή μου την καταβάλλει το ένα εκ των φυσικών προσώπων, που μου ζητάει και τη σχετική απόδειξη για όλο το ποσό. Ο προβληματισμός μου είναι θα κόψω δύο αποδείξεις για τα φ.π. και ένα τιμολόγιο για το ν.π. ή μια απόδειξη σε αυτόν που με πληρώνει την αμοιβή ; Και αν ισχύει η πρώτη περίπτωση πως θα επιμερίσω το ποσό ;  

eirinim
Εικόνα: eirinim
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/11/2012

Εγώ ξερω ότι απόδειξη κόβουμε σ'αυτόν που μας πληρώνει και μετά εκείνος τα βρισκει με τους υπόλοιπους.

nikos_lawyer
Εικόνα: nikos_lawyer
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/08/2012

Συμφωνώ!