Έκδοση απογράφου

Χωρίς απαντήσεις
Anna_p
Εικόνα: Anna_p
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/09/2011

Σε περίπτωση όπου έχω απόφαση τελεσίδικη που επιδικάζει ποσό για πληρωμή το οποίο ο εναγόμενος μου εξοφλεί μερικώς ή μου εξοφλεί το κεφάλαιο και όχι τόκους και δικαστική δαπάνη, μπορώ να εκδόσω απόγραφο για το τμήμα του ποσού που δεν έχει καταβληθεί? Ή για τους τόκους και τη δαπάνη? Ευχαριστώ! :)