Έκδοση ΑΠΥ για παράσταση σε συμβόλαιο

Χωρίς απαντήσεις
alrg
Εικόνα: alrg
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/06/2010

Συνάδελφοι, τελικά τα 10 ευρώ της επικύρωσης της υπογραφής στο συμβόλαιο τα συμπεριλαμβάνουμε στο συνολικό ποσό της ΑΠΥ με επιπλέον τον ΦΠΑ (και στην ανάλυση κάτω τα αναφέρουμε ως έξοδα) ή δεν τα αναγράφουμε καθόλου και χορηγούμε απλώς στον πελάτη το αντίγραφο του γραμματίου του Συλλόγου; Ευχαριστώ