ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Χωρίς απαντήσεις
ΤΖ.
Εικόνα: ΤΖ.
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 22/10/2012

 ΣΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΟΝΟ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ Η΄ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ;

ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ