Εκκρεμοδικία - sos - δικαστήριο την Τετάρτη

Χωρίς απαντήσεις
evi83a
Εικόνα: evi83a
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/05/2015

Καλησπέρα συνάδελφοι.

Μήπως μπορεί κάποιος που γνωρίζει, να με βοηθήσει στο εξής ζήτημα;

Συνάδελφος του αντιδίκου ασκεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του πελάτη μου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Την ονομάζει αίτηση για προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Μεταξύ των άλλων, ζητά την απομάκρυνση του πελάτη μου από την οικία του. Η προσωρινή διαταγή που εξεδόθη, απορρίπτει την αίτηση κατά το σκέλος αυτό λόγω καθ' ύλην αναρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου, καθώς έκρινε ότι πρόκειται για ασφαλιστικό μέτρο νομής.

Η αίτηση αυτή δικάζεται την Τετάρτη.

Χωρίς να παραιτηθεί από το παραπάνω δικόγραφο ως προς το αίτημα απομάκρυνσης από την οικία, ασκεί δεύτερη αίτηση (ασφαλιστικά νομής) ενώπιον του Ειρηνοδικείου, ζητώντας και πάλι, μεταξύ των άλλων, την απομάκρυνση του πελάτη μου από την οικία του (έστω και με ελαφρώς παραλλαγμένη διατύπωση).

Η δεύτερη αυτή αίτηση συζητήθηκε ήδη και αναμένουμε απόφαση. Προφορικά αλλά και με το σημείωμα ασκήσαμε ένσταση εκκρεμοδικίας. Ορθά πράξαμε, θεωρείτε; Σημειωτέον ότι στην πρώτη αίτηση οι αιτούντες ήταν δύο, όμως η προσωρινή διαταγή έκρινε ότι ως προς τον έναν η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης και, έτσι, τη δεύτερη αίτηση ασφαλιστικών νομής την ασκεί μόνον το ένα πρόσωπο από τα δύο της αρχικής αίτησης.

Στο δικαστήριο της Τετάρτης δε θα ξανακάνουμε ένσταση εκκρεμοδικίας (καθότι πρόκειται για την πρώτη - χρονικά - δίκη). Έτσι δεν είναι; Θα ασκήσουμε, βέβαια, ένσταση έλλειψης καθ' ύλην αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Σωστά;

Ευχαριστώ θερμά, όποιον αφιερώσει λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του, για να μου απαντήσει.