εξετάσεις

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Έχει κανείς εμπειρία από εξετάσεις για το νομικό συμβούλιο του κράτους ή τη σχολή δημόσιας διοίκησης?