Εξετάσεις ΔΣΑ προφορικά ερωτήσεις

side_shore
Εικόνα: side_shore
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 12/05/2011

 Ποστάρω τις ερωτήσεις της Δευτέρας 09/05/2011, αυτές δηλαδή που πρόλαβα να γράψω

Αστικό

Ερ: Παραγραφές Αστικού Κώδικα?

Απ: 20 έτη με 4 εξαιρέσεις: Αδικοπραξίες (937) όπου είναι 5ετής, Αξιώσεις του 250 όπου είναι 5ετής παραγραφή

Νομή 1 έτος, Μισθώσεις για ζημίες στο μίσθιο (602) όπου είναι 6 μήνες

Ερ: Πότε ξεκινάει η παραγραφή?

Απ: Από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της

Ερ: Τι γνωρίζεται για την έκτακτη χρησικτησία?

Απ: Απαιτείται 20ετή διάρκεια νομής, δεν απαιτεί καλή πίστη ούτε νόμιμο τίτλο όπως στην τακτική

Ερ: Τι είναι ο νομιζόμενος τίτλος?

Απ: Ο τίτλος που πάσχει από νομικά ελλατώματα αλλά όχι από έλλειψη κυριότητας

Ερ: Πότε επιτρέπεται η υιοθεσία?

Aπ: Να είναι ανήλικο (εξαίρεση 1579) + να αποβλέπει στο συμφέρον του υιοθετημένου

Ερ: Τι είναι η ουσιώδης πλάνη?

Aπ: Είναι η πλάνη του 141

Ερ: Μπορεί να δωθεί εγγύηση για μελλοντική οφειλή?

Aπ: Nαι

Ερ: Ποιές είναι οι αγωγές προστασίας της νομής?

Απ: Αγωγή διατάραξης 989 (να σταματήσει την πράξη)  και περί αποβολής 987

Ερ: Mπορεί να ζητηθεί αποζημίωση?

Aπ: Ναι

Ερ: Aν κάποιος αγνοεί την εικονικότητα μίας σύμβασης βλάπτεται?

Απ: Όχι, διότι το 139 προστατεύει τον 3ο

Ερ: Για ποιούς λόγους μπορεί να ακυρωθεί μία σύμβαση?

Απ: Λόγοι ακυρότητας--> α)έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας 2)έλλειψη τύπου 3)αντίθετη στο νόμο ή τα χρηστά ήθη 4) εικονικότητα

Ερ: Συμμετοχή στα αποκτήματα?

Aπ: 1/3

Ερ: Διαθήκες, είδη?

Aπ: Δημόσια, Ιδιόγραφη, Μυστική

Ερ: Νομή + Κατοχή?

Απ: Ασκεί εξουσία με διάνοια κυρίου

Ερ: Τι είναι το καταπίστευμα?

Aπ: Ο διαθέτης ορίζει να πάρει την κληρονομία ένας βεβαρημένος-προσωρινός κληρονόμος και τον διατάσσει να παραδώσει την κληρονομία ή ποσοστό αυτής στον καταπιστευματοδόχο, όταν περάσει ορισμένο διάστημα ή συμβεί κάποιο γεγονός (αίρεση).

Eρ: Κάθε άνθρωπος έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις?

Απ: Ναι

Ερ: Αν σε γάμο μπει αίρεση αγαμίας είναι έγκυρη?

Aπ: Είναι άκυρη

Ερ: Τι είναι διαζευκτική ενοχή?

Aπ: Όταν οφείλονται 2 ή περισσότερες μόνο 1 όμως πρέπει να καταβληθεί

Ερ: Πως συνιστώνται οι πραγματικές δουλείες?

Απ: Είτε με σύμβαση, είτε μέσω χρησικτησίας

Ερ: Τι είναι αδικαιολόγητος πλουτισμός?

Απ: 904 Όταν κάποιος γίνει πλούσιος χωρίς νόμιμη αίτια σε βάρος κάποιου άλλου

Ερ: Πότε απαγορεύεται η άσκηση δικαιώματος?

Απ: 281

Ερ: Οι ενστάσεις παραγράφονται? 

Aπ: Όχι εκτός κι αν ορίζεται ρητά από τον νόμο

Ερ: Η αξίωση από οικογενειακή έννομη σχέση παραγράφεται?

Απ: Όχι

Ερ: Ο γάμος μεταβάλει την περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων?

Απ: Καταρχήν όχι, αλλά υπάρχει η περίπτωση της κοινοκτημοσύνης

Ερ: Τρόποι προστασίας από δυσφήμηση?

Απ: Μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση, να ζητηθεί παύση της πράξης ή παράλειψης που προσβάλει την προσωπικότητα κλπ..γενικά 58-60

 

Eρ: Πότε μπορείς να κάνεις επίδοση το βράδυ?

Lilouf
Εικόνα: Lilouf
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 10/03/2011

 Είσαι σούπερ! 

Ευχαριστούμε πολύ!