εξώδικο και στοιχεία συμβολαίων

x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Αν σταλεί ένα εξώδικο που αφορά σε παράλειψη στο μέλλον βλαπτικών συμπεριφορών του γείτονα,είναι υποχρεωτικό μέσα σε αυτό να αναφέρονται αναλυτικά τα συμβολαιογραφικά έγγραφα ιδιοκτησίας του αποστέλλοντος το εξώδικο, καθώς και του καθ' ου?

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Οχι, δεν είναι απαραίτητο.