ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ)

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
konstantina
Εικόνα: konstantina
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/10/2011

Καλησπέρα, 

Γνωρίζετε εάν μπορώ να καταθέσω αίτηση υπερχρεωμένων χωρίς βεβαίωση πιστοποιημένου εκτιμητή για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου που θα ζητήσω εξαίρεση από την εκποίηση, ενόψει του ότι ο αιτών δεν μπορεί να επιβαρυνθεί και με αυτό το κόστος? 

Και αντ΄αυτού να χρησιμοποιήσω μόνο κάποια υποτυπώδη βεβαίωση κάποιου μεσίτη? 

fivos
Εικόνα: fivos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/01/2013

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β, παράγραφοι 2 επ. της υπ' αριθμ. 54/15.12.2015 πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ (ΦΕΚ 2740/Β'/16.12.2015) "Ο οφειλέτης δικαιούται να καταθέσει στο φάκελο μέχρι τη συζήτηση της αίτησής του ενώπιον του δικαστηρίου αντίστοιχου περιεχομένου εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή ...". Ο οφειλέτης δικαιούται - δεν υποχρεούται - να προσκομίσει την εν λόγω εκτίμηση. 

Καλή επιτυχία!

konstantina
Εικόνα: konstantina
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/10/2011

Ευχαριστώ πολύ fivos. 

Καλή σου ημέρα!