Εκτύπωση ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης στο taxis ( όπου φαίνεται και η αποδοχή εκ μέρους του μισθωτή)

6 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Άραγε θα μπορούσε η παραπάνω εκτύπωση  να θεωρηθεί - εξομοιούμενη με ιδιωτικό έγγραφο- μηχανική απεικόνιση  ( άρθρο 444 ΚΠλΔ ), επαρκής κατά το 623 ΚΠολΔ  για την  έγγραφη απόδειξη απαίτησης μισθώματος, ώστε να δύναται να εκδοθεί διαταγή πληρωμής των οφειλόμενων μισθωμάτων;;;

dikigoroskl
Εικόνα: dikigoroskl
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 04/01/2017

Κατά την γνώμη μου ναι, γιατί απ' ότι μου είχε πει Ειρηνοδίκης σε περίπτωση που αντιμετώπισα, αυτό που λαμβάνεται υπόψη πλέον στα δικαστήρια είναι το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, που έχει "υποκαταστήσει" το έγγραφο. Το έγγραφο απαιτείται για τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ μισθωτή-εκμισθωτή (αίτημα καταβολής κοινοχρήστων, λογαριασμών κλπ). Οπωσδήποτε είναι απαραίτητο (το ηλεκτρονικό) για  αγωγή απόδοσης μισθίου για δυστροπία, αλλά για σιγουριά 100% ρώτησε κανέναν δικαστή.

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Ευχαριστώ για την απάντηση. Θα παραθέσω ένα χωρίο απο τις  "συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις" στο taxis για το θέμα αυτό  :

"" 1. Καταργήθηκε η σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης;

 

Σε καμία περίπτωση. Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, υποβάλλεται αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους και για το λόγο αυτό δεχόμαστε τόσο έγγραφες όσο και προφορικές συμφωνίες.

Η δήλωση αυτή δεν καθορίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών (εκμισθωτή και μισθωτή). Οι σχέσεις αυτές ρυθμίζονται και προστατεύονται από τον Αστικό Κώδικα. ""

 

Και επίσης, όπως γράφει και ο παπαδάκης, μετά την κατάργηση των διατάξεων του παλαιού ΚΦΕ που προέβλεπαν σχετικά, δεν απαιτείται πλέον, για τη συζήτηση αγωγών απόδοσης του μισθίου ακινήτου και για την έκδοση διαταγής απόδοσης, προσαγωγή βεβαίωσης ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα του επιδίκου μισθίου ακινήτου , ούτε βέβαια κατάθεση στην εφορία μισθωτηρίου, ούτε και απαιτείται ο εκμισθωτής να έχει υποβάλει τα πληροφοριακά στοιχεία της μίσθωσης.

pasagianni12
Εικόνα: pasagianni12
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/10/2017

  πως   να εκτυπώσω το μισθωτήριο μου  ?

angela_87
Εικόνα: angela_87
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/09/2014

Συνάδελφοι καλησπέρα,

Έχω μισθωτήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ ΤΟ 2007. Το 2012 μειώθηκε το μίσθωμα με βάση μισθωτήριο, το οποίο δεν καταχωρίστηκε στη ΔΟΥ. Η σύμβαση είναι σε ισχύ, η συμβατική διάρκεια λήγει το 2019. Μπορώ να εκδώσω διαταγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων, δεδομένου ότι δυνάμει του αρ. 637 αυτό που πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως είναι η έναρξη της μίσθωσης; Αυτή αποδεικνύεται εγγράφως, με εναρκτήριο χρόνο το 2007. Η τροποποίηση του ποσού πρέπει να αποδεικνύεται, ομοίως;

MINUIT
Εικόνα: MINUIT
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 05/11/2017

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!

ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ;ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΑΠΤΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΟΥ.

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Δεν έχω βρει σχετική θεωρία και νομολογία, πρακτικά δε μάλλον το θέμα αμφισβητείται.

Νομίζω ότι  το  ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι,   εάν το λεγόμενο ηλεκτρονικό μισθωτήριο μπορεί να θεωρηθεί ως μηχανική απεικόνιση  που έχει την αποδεικτική δύναμη ιδιωτικών εγγράφων   ( 444παρ. 2, 448 παρ. 3 ΚΠΟλΔ) και άρα αποδεικνύει πλήρως,   όχι μόνο την απεικόνιση καθεαυτήν ( σύμφωνα με το 448 παρ. 2 ),  αλλά και την προέλευσή της από τους συμβαλλόμενους στη μίσθωση. Εφόσον απαντήσουμε θετικά στο ερήτημα αυτό, άρα δεχθούμε ότι  το λεγόμενο ηλεκτρονικό μισθωτήριο ισοδυναμεί από την άποψη της τυπικής αποδεικτικής δύναμης με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης που φέρει τις υπογραφές των συμβαλλομένων, τότε μπορούμε, νομίζω, να δεχθούμε ότι από αυτό αποδεικνύεται εγγράφως η έναρξη της μίσθωσης, όπως λέει το 637 ΚΠολΔ.  Διότι από αυτό προκύπτουν ξεκάθαρα οι συμβαλλόμενοι της μίσθωσης, το μίσθιο ακίνητο, το μηνιαίο μίσθωμα, η διάρκεια της μίσθωσης και, εν τέλει, η  έναρξη της μίσθωσης.  

Τα πραγματα είναι δυσκολότερα στην περίπτωση που σωρεύεται και αίτημα καταδίκης σε οφειλόμενα μισθώματα ( για κοινόχρηστα, ρεύμα κλπ. δεν συζητάμε καταρχήν, εκτός εάν στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο προβλέπεται ρητώς ότι την αναλογία κοινοχρήστων ή το ρεύμα κλπ.  θα πληρώνει ο μισθωτής ). Διότι το στοιχείο που επιπλέον απαιτείται εδώ, σύμφωνα με το 645 ΚΠολΔ και τις διατάξεις περί διαταγής πληρωμής που εφαρμόζονται κατά παραπομπή, είναι  τουλάχιστο η παράδοση της χρήσης του μισθίου ακινήτου κατά την έναρξη της μίσθωσης, στοιχείο από το οποίο τεκμαίρεται κατά την κρατούσα νομολογία, αν δεν έχει κάτι αλλάξει στο σημείο αυτό, η συνέχιση της παραχώρησης της χρήσης και κατά το χρόνο στον οποίον ανάγονται τα ζητούμενα μισθώματα.  Από μόνο το λεγόμενο ηλεκτρονικό μισθωτήριο δεν προκύπτει αυτό το στοιχείο συνήθως, οπότε μάλλον θα χρειάζεται η συνυποβολή άλλων αποδεικτικών μέσων για το σκοπό αυτό ( : που θα θα αποδεικνύουν τη συνέχιση της παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε χρόνο που ανάγονται τα ζητούμενα μισθώματα ), όπως για παράδειγμα λογαριασμοί κοινής ωφέλειας ή κοινοχρήστων στο όνομα του μισθωτή, έκθεση επίδοσης δικογράφων στο μισθωτή, κλπ. .