Εναρξη ασκησεως επαγγελματος

Agnoula
Εικόνα: Agnoula
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/10/2008

Όταν έκανα έναρξη, βρισκόμουν ακριβώς στην ίδια κατάσταση.

Ζήτησα από την σπιτονοικοκυρά μου να μου υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι μου παραχωρούσε ένα δωμάτιο για να το χρησιμοποιώ  ως γραφείο. Την υπεύθυνη δήλωση αυτή και το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται τα προσκόμισα στην εφορία.