ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
PANORAMIX7
Εικόνα: PANORAMIX7
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 01/11/2017

  ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ

Dave
Εικόνα: Dave
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/03/2016

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ

1. Δήλωση ενάρξεως εργασιών. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36§1 περ. α’ του Ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), ο υποκείμενος στον φόρο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση ενάρξεως των εργασιών του (Έντυπο Μ2), η οποία υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος πραγματοποιήσεως της πρώτης συναλλαγής στο πλαίσιο της ασκήσεως του επαγγέλματός του. 

2. Δικαιολογητικά διαδικασίας ενάρξεως εργασιών σε ΔΟΥ

1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Παραστατικό Έδρας 
α. Μίσθωση: Μισθωτήριο θεωρημένο από την Εφορία του ιδιοκτήτη.
β. Ιδιόχρηση: Ε1 ή Ε2 (τελευταίας δήλωσης) ή Ε9.
γ. Δωρεάν παραχώρηση μέχρι α΄ βαθμού συγγένειας: Υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης (όπου θα γίνεται περιγραφή ακινήτου και μνεία ότι γίνεται άρση οικογενειακού ασύλου για τυχόν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο) + Ε1 ή Ε2 ή Ε9.
3. Βεβαίωση εγγραφής από το Ταμείο Νομικών.
4. Βεβαίωση εγγραφής από το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών.
5. Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
6. Συμπληρωμένα τα έντυπα Μ1 και Μ2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται η παρουσία του ίδιου του φορολογουμένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου με το γνήσιο της υπογραφής

- Υποβολή δηλώσεως ενάρξεως εργασιών στη Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας ευρίσκεται η επαγγελματική του εγκατάσταση (Έντυπο Μ2). Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που δηλώνεται είναι ο 69.10.10.00 (νομικές υπηρεσίες Δικηγόρου).

- Θεώρηση φορολογικών στοιχείων (Έντυπο Β1).

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και τα Τ.Π.Υ., που εκδίδονται προς πελάτες - υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, τηρούνται αθεώρητα, η θεώρηση αφορά μόνο τις Α.Π.Υ., που εκδίδονται, πλέον, μόνο προς πελάτες – ιδιώτες.(ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΛΠ)

- Δημιουργία σφραγίδας με τα στοιχεία του Δικηγόρου.

Ο Δικηγόρος λαμβάνει από το Τμήμα Μητρώου της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. Βεβαίωση Ενάρξεως Εργασιών και από το Τμήμα Κ.Φ.Α.Σ. αυτής Βεβαίωση Θεωρήσεως των ως άνω φορολογικών του στοιχείων. Ο Δικηγόρος πρέπει να διαφυλάσσει το πρωτότυπο της Βεβαιώσεως Ενάρξεως Εργασιών και των Βεβαιώσεων Θεωρήσεως φορολογικών στοιχείων έως το πέρας της ασκήσεως της δραστηριότητάς του (έως τον χρόνο της υποβολής δηλώσεως διακοπής εργασιών στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ.).

elena ana
Εικόνα: elena ana
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/02/2018

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ;;; ΕΠΙΣΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ;